Post nr. 9 – Fjelddam nord til Fjelddam syd

Fra det ene støbte bassin strømmer vand gennem stigbord til det næste.

Posten, der står ved det nordlige bassin, regulerer vandet til det sydlige bassin. Bassinet er beregnet til at have en lav vandstand, og det er relativt hurtigt at fylde og ligeledes at tømme bassinet når posten lukkes og vandet ledes ud. Karperne samler sig i en rende foran posten og er lige til at tage op.