Post nr. 8 – Geddedam til Fjelddam

Posten står ved den meget høje dæmning ved Geddedams sydlige bred. Geddedam er den sidste af de tre beholdningsdamme, før vandet ledes videre til de to lavtliggende bassiner, der kaldes Fjelddammene.

Det vides ikke hvornår posten er fra, men den formodes at være fra midten af 1940´erne. I forbindelse med renoveringen i 2014 er der blevet anlagt en spunsvæg og platform omkring posten, der forankrer den til kanten og gør det lettere at betjene posten.
Posten har to siele/udløb. Det ene, selve posten forsyner den nordlige Fjelddam med vand, og igennem det andet udløb, løber vandet forbi Fjelddammene og direkte ud i Gisselfeld og Susåen.