Post nr. 5 – Brede Sø til Karpedam

Brede Sø har i alt tre stigbord, hvor igennem vandet fra den store sø kan løbe ud. To af stigbordene står langs den vestlige bred og leder vandet til to af de tre beholdningsdamme.

Langs Brede Søs vestlige bred står to poste til vandregulering. Denne post er den nordligst af de to ’Vejdæmningsposte’ og posten forsyner Karpedam med vand.