Post nr. 4 – Brede Sø til Geddedam

Brede Sø har i alt tre stigbord, hvor igennem vandet fra denne store sø kan løbe videre.

Det ene står i søens østlige side og leder vandet til Yngledam. De to andre stigbord står langs Vejdæmningen ved den vestlige bred. Den nordligste af disse poste leder vandet til Karpedam og herfra videre til Smededam og Geddedam. Den sydligste leder vandet direkte til Geddedam. Sielen mellem Brede sø og Geddedam er en af de længste og dybeste i parken.