Post nr. 3 – Brede Sø til Yngledam

For at tørlægge Yngledammen, hvor græsset skal kunne vokse før vandet overrisler den lavvandede sø, lukkes for vandtilførslen fra Brede Søs østlige ende.

En stor del af Yngledammen skal kunne stå tørlagt det meste af året, så græsset på søbunden kan vokse. Dette gøres ved at lukke for posten i Brede Sø, som har forbindelse til Yngledammen – kun en sparsom mængde vand løber igennem. Når den lavbundede, grønne dam overrisles med vand om foråret, gøres der klar til yngleperioden, hvor moderkarperne sættes ud.