Post nr. 2 – Brillerne til Brede Sø

Et vandlidende areal i parken er drænet ved udgravning af to små søer – Brillerne – øst for Brede Sø.

Disse små vandhuller blev gravet i 1960´erne og vandet ledes til Brede Sø gennem et lille stigbord i det ene ‘brilleglas’. Posten i “Brillerne” er vandregulærings-systemets mindste post med mindste fald. På skråningen mod nord, finder man et flot eksemplar af et “Duetræ” – Davidia involucrata. 
Duetræet blomstre i maj måned.