Post nr. 12 – Kohavedam til Kohave Bæk

Kohavedam er vækstdammen, hvor fiskeynglen får en størrelse, så den kan fanges og sættes i en fededam.

Vandet i Kohavedam reguleres med stigbord der står ved dammens sydlige bred. Herfra løber det videre i Kohave Bæk, rundt om familiegravpladsen ”Sofies Have”, hvorefter det løber i et lukket rørforløb for til sidst at forbindes med Susåen.