Post nr. 11 – Yngledam til Kohavedam

I Yngledammens nordvestlige hjørne står stigbordet, som har forbindelse til Kohavedam. Denne post og siel, skal ikke alene lede vandet, men også fiskeyngel.

Når ynglen er klar til at skifte dam, er den stadig så lille at den er meget svær for fiskemesteren at fange i net. Ynglen flyder med vandet gennem sielen, den rørlagte vandvej, der forbinder de to søer.
Posten er istandsat i forbindelse med renovering af Yngledam i 2014.