Post nr. 1 – Gårdsø til Brede Sø

Vandet i Gårdsøen ledes til Brede Sø i den nedre liggende del af parken via en post og siel, der er placeret i voldgravens sydlige side.

Fra posten fordeles vandet i to rørføringer. Det ene rør leder vandet til Vandfaldet, hvor det store vandtryk får vandet til at plaske med stor lyd. Det andet rør leder vandet til Martin Nyrops springvand med de karakteristiske frøer, der spytter hver en fin vandstråle ud i bassinet. Vandet i både vandfald og springvand flyder året rundt. Fra Vandfaldet og Springvandet ledes vandet til Brede Sø.