Smededamsdæmningen

Smededamsdæmningen adskiller Smededam fra Geddedam

Denne dæmning er den korteste af dæmningerne, og adskiller de to beholdningsdamme, Karpedam og Smededam, fra hinanden. Dæmningen skaber en forbindelsesvej fra Gisselfeldvej til Fiskemesterhuset og videre ind i parken. Skråningerne er dækket af skræpper (Rumex), hvis rodnet er med til at holde på dæmningens kanter.

Ind mod Smededam er dæmningen sikret med en stor stensætning i kampesten, der beskytter dæmningen mod vandets kræfter.