Kohavedæmningen

Hans Schack hævede vandstanden i Brede Sø yderligere, for at få et større vandspejl set fra slottet.

Vandet begyndte efterhånden at løbe over sin sydlige bred og videre i terrænet syd for søen og ud af området. For at få modvirke dette, anlagde Hans Schack en mindre dæmning syd for søen, Kohavedæmningen. Da vandstanden nåede dennes maksimale kapacitet, stoppede han vandstandshævningen.