Karpedamsdæmningen

Karpedamsdæmningen adskiller Karpedam fra Smededam

Ved Peder Oxes død i 1575, var der skabt to større vandflader ved slottet. Gårdsøen samt den lavere liggende Brede Sø. Omkring medio1600-tallet blev flere af dammene i haven skabt, blandt andet de tre beholdningsdamme vest for Brede Sø. Karpedamsdæmningen danner den oprindelige afslutning på Brede Sø mod vest, før Hans Schack isolerede dammen ved at bygge Vejdæmningen.