Hovedæmningen

Som bilist på vejen bemærker man knapt nok, at man færdes på en dæmning, når man passerer gennem slotsparken ad Nielstrupvej. De høje hække langs vejen skjuler det dramatisk faldende landskab mod syd. Man passerer mere præcist over parken, da en tunnel gennem dæmningen, giver parkens spadserende adgang mellem de to parkdele.

Hoveddæmningen er skabt af to omgange. Peder Oxe anlagde den første dæmning af opgravet materiale fra Gårdsøen, og Hans Schack forhøjede den yderligere, så der i dag er en forskel i vandstandshøjden på knapt otte meter mellem Gårdsø og Brede Sø. Dæmningen er hovedsageligt anlagt for at skabe de store vandflader, der giver den stolte renæssanceborg sin maleriske placering i landskabet. Den store dæmning holder Gårdsøens vand tilbage og det store vandtryk giver mulighed for at parkens, kunstigt skabte vandfald, kan plaske året rundt. Vandet ledes gennem vandfaldet til Brede Sø og ikke mindst gennem det historiske springvand med figurer af Peder Oxes frøer, der også pga. vandtryk, kan spytte vandstråler hele året.