Geddedamsdæmningen

Geddedamsdæmningen adskiller Geddedam fra Fjeldammene

Geddedamsdæmningen er den sidste jorddæmning, der ligger som afslutning for de tre beholdningsdamme, Karpedam, Smededam og Geddedam. Dæmningen holder vandet tilbage fra den markant lavere del af parken, hvor Fjelddammene ligger. Geddedam får sit vand fra såvel Smededam som Brede Sø, og den store vandmængde samt det store niveauspring er årsag til, at dæmningen har sit forholdsvis brede udtryk. Geddedamsdæmningen er anlagt i en tidligere kløft, hvilket er med til at sikre dæmningen.

På kanten ud mod Geddedam er der anlagt et boldværk omkring posten, hvilket er med til at give dæmningen yderligere sikring. På dæmningens top ligger et mindre kørespor, der forbinder Kalvehuset med Gisselfeldvej.