Dæmninger

Havde det ikke været for et stort, historisk dæmningsarbejde i slotsparken, havde landskabet omkring Gisselfeld Kloster set helt anderledes ud. Dæmningerne er en af hovedårsagerne til, hvorfor stedets bygninger ligger så smukt med et varieret og malerisk vandlandskab omkring sig.

Da Peder Oxe i 1547 begyndte opførelsen af Gisselfeld Kloster på den nuværende placering, startede det store dæmningsarbejde. Det opgravede lermateriale fra voldgraven blev placeret syd for slottet, så vandet opstemmedes og der opstod et vandspejl omkring slottet. Da den initiativrige Feltherre Hans Schack overtog Gisselfeld i 1670, blev denne hoveddæmning forhøjet yderligere. Vandspejlet i de to store søer, Gårdsøen og Brede Sø har nu en højdeforskel på knap otte meter.
Fra en, dengang, anderledes udformet Brede Sø, er vandet løbet videre sydpå gennem Gisselfeld Bæk til Susåen. Det omfattende dæmningsarbejde i slotsparkens sydlige del, har skabt den nuværende Brede Sø samt øvrige syv mindre damme og bassiner.