Vandregulering

Siden 1500-tallet er landskabet omkring Gisselfeld Kloster transformeret fra et fugtigt eng- og moselandskab til et parklandskab med niveauer til søer og damme.

Det historisk dæmningsarbejde har skabt vandlandskabet omkring Gisselfeld Kloster. De mange vandspejle er dannet ved hjælp af dæmninger, som afgrænser vandet og holder det tilbage. Vandstanden i søerne reguleres med stigbord/post & siel, hvorigennem man også kan tømme søerne og dammene helt for vand, der er essentielt når man driver et dambrug.