Vandets beboere

I Danmark kendes opdræt af karper tilbage til middelalderen. Et stort antal slotte og herregårde landet over havde karper i deres voldgrav, damme og søer. Et af de ypperste og mest veletablerede karpedambrug i landet var dog på Gisselfeld.

Karpedambrug på Gisselfeld har formodentlig haft sin spæde begyndelse i ca. 1566, da Peder Oxe indførte moderkarper til Gisselfeld fra Lothringen i forbindelse med et længere ophold her.
Siden har karpedriften været vedligeholdt med vekslende intensitet. Gisselfelds storhedstid inden for karpeavl var fra 1700-tallet til slutningen af 1800-tallet, hvor man løbende har udvidet antallet af damme og søer – både i parken og i Gisselfelds skove. I en overgang eksporteredes karper til lande som Tyskland, hvor Julekarpe er en traditionel spise. Karpedriften, i sin traditionelle form, ophørte på Gisselfeld i 1962. Danskerne havde i en længere årrække ikke været interesserede i at spise karpe, og flere iskolde vintre havde derudover udryddet mange af fiskene.
Søerne har herefter været drevet med forskellige ferskvandsfisk og med en væsentlig lavere intensitet.
Gisselfelds historie omfatter også klokkefrøen, en lille springpadde, der har levet i en markant koloni på stedet op til omkring 1850´erne.
I søerne finder man også kolonier af ferskvandsmuslinger.