Yngledam

I et smukt kig ud i landskabet fra stisystemet i parkens sydøstlige del, ligger en lavvandet sø, der har sit navn efter sin anvendelse i karpedambrug – Yngledam.

Yngledam, eller Solbærmosen som den ligeledes hedder, er opstået i forbindelse med, at Brede Sø blev opstemmet. I forbindelse med opstemningsarbejdet løb vandet over bredden mod syd, så omkring år 1675 blev Brede Sø forsynet med et stigbord i sin øst-ende, og herved blev vandet styret til Solbærmosen og siden hen til Kohavedam.

I Yngledam starter karperne deres liv. Dammen er lavvandet og flad med en græsbevoksning på bunden og en omkransende grøft, hvor den største dybde er på lidt over en meter.

I starten af maj overrisles dammen med vand fra Brede Sø. Vandtemperaturen vil stige pga. det lave vand, så den er klar til at karperne vil yngle. Midt i maj sættes moderkarperne ud og deres æg vil sætte sig fast på græsset, der vokser på dammens bund. Når moderkarperne har gydet, samles de sammen og flyttes, så ynglen kan vokse i fred og ro. Efter en vækstperiode på et par måneder sluses ynglen videre gennem posten til Kohavedam. Når ynglen har forladt Yngledam tømmes den, hvorefter den delvist vil tørre ud og græsset vokse op, så det er klar til næste sæsons yngleperiode,
.