Smededam

Vest for Brede Sø i slotsparken, ligger tre beholdningsdamme, hvoraf den midterste er Smededam. Smededam har tidligere været del af Gisselfeld Bæk. Umiddelbart på den anden side af Gisselfeldvej ligger den gamle Smedje, hvoraf dammen har fået sit navn.

Smededam er beliggende i parkens vestlige del, ud til Gisselfeldvej mellem Karpedam og Geddedam. Den er den midterste af de tre beholdningsdamme, som ligger i forbindelse med hinanden.

De tre beholdningsdamme har oprindeligt været en del af Gisselfeld Bæk. Et stort håndudført dæmningsarbejde i 1600-tallet har resulteret i de tre dammes tilbliven. Smededam er anlagt under kronen i 1661 – 1670.
Dammen fødes fra Karpedam men løber ud i Geddedam. En beholdningsdam bruges til opbevaring af fisk i ca. et par måneder, enten i forbindelse med overvintring eller til opfedning.
På den modsatte side af Gisselfeldvej ligger den gamle Smedje, som sandsynligvis har givet navn til dammen. Fiskemesterhuset ligger så det spejler sig i Smededams store vandflade.
Smededam er på det dybeste ca. to meter.