Kohavedam

Syd for Brede Sø og Snedkerskoven ligger Kohavedam i det bølgende landskab.
Kohavedam har fået sit navn efter en græsningsskov, der lå nær dette sted, med navnet Kohave Skov.

Dammen er opstået ved opstemning af Kohave Bæk, hvor vandet fra Brede Sø ledes gennem Yngledam og videre til Kohavedam.
Kohavedam bliver i karpedambruget også kaldet vækstdam. Karpeynglen, der udklækkes i Yngledam i foråret, sluses ud i Kohavedam i sensommeren. Karperne er kun nogle cm lange når de kommer fra yngledammen og vil i de sidste måneder inden vinteren vokse sig store nok til at klare overvintringen i dammens mudrede bund, hvor de graver sig ned og går i dvale.

Fra Kohavedam løber vandet videre i et åløb, der har sit forløb rundt om grevskabets familiegravplads ’Sofies have’. Vandet løber videre ud i Susåen.

1 thought on “Kohavedam

Der er lukket for kommentarer.