Karpedam

Vest for Brede Sø i slotsparken, ligger tre beholdningsdamme, hvoraf den nordligste er Karpedam. Karpedam har tidligere været en del af Gisselfeld Bæk.

Karpedam er beliggende i parkens vestlige del, kun adskilt fra Brede Sø med en smal dæmning – Vejdæmningen. Den er den nordligste af de tre beholdningsdamme, som ligger i forbindelse med hinanden.

De tre beholdningsdamme har oprindeligt været en del af Gisselfeld Bæk. Karpedam har før 1670 udgjort den vestligste del af Brede Sø, men da Feltherre Hans Schack overtog Gisselfeld samme år, stod han for en opretning af vejforbindelsen mod syd, som hidtil forløb uden om Brede Sø. Vejen kom til at skære igennem Brede Sø i form af en dæmning som isolerede den del af Brede Sø, der i dag er Karpedam.

Karpedam fødes fra Brede Sø og vandet løber videre igennem posten i Smededam. Karpedam er en beholdningsdam og bruges til opbevaring af fisk i ca. et par måneder, enten i forbindelse med overvintring eller til opfedning.

Karpedam er på det dybeste ca. to meter.