Geddedam

Vest for Brede Sø i slotsparken, ligger tre beholdningsdamme, hvoraf den sydligste er Geddedam. Geddedam har tidligere været del af Gisselfeld Bæk.

Geddedam er beliggende i parkens vestlige del. Den ligger syd for Smededam og ud mod Gisselfeldvej. Den er den sydligste og største af de tre beholdningsdamme, som ligger i forbindelse med hinanden.

De tre beholdningsdamme har oprindeligt været en del af Gisselfeld Bæk. Et stort håndudført dæmningsarbejde i 1600-tallet har resulteret i de tre dammes tilbliven. Geddedam er anlagt under kronen i 1661 – 1670.
Geddedam fødes fra to poste – dels fra Smededam og dels fra Brede Sø. Fra Geddedam løber vandet videre til Fjelddammene. Dammen er en beholdningsdam som bruges til opbevaring af fisk i ca. et par måneder, enten i forbindelse med overvintring eller til opfedning.
Geddedam er på det dybeste lidt over to meter.