Gårdsøen

Gårdsøen ligger i slotsparken, nord for Nielstrupvej og er den ældste og største af søerne i parken. Slottet med den omkransende voldgrav er en del af Gårdsøen.

Det oprindelige Gislefaellae lå i den nordlige ende af, hvad der i dag er Gårdsø, og var blot omkranset af en smal vandgrav. Vandgraven blev bl.a. anvendt til fiskedam, hvilket var praktisk, da der var friskt, gennemstrømmende vand. Det resterende areal af den nuværende gårdsø henlå før 1547 som sumpet område. Da Peder Oxe opførte den nuværende hovedbygning i sumpens sydlige del, blev det opgravede materiale lagt syd for slottet og opdæmmede en del af lavningen. Resultatet blev en vandstandshævning, så der nu stod vand omkring slottet. Peder Oxe bevarede den oprindelige vandgrav som fiskebassin, da han bragte karpen til Gisselfeld og havde brug for et afgrænset bassin til fangst af disse. Gårdsøen blev yderligere udvidet til sin nuværende udstrækning i 1670´erne under feltherre Hans Schacks tid på stedet. Hans Schack stod for en gennemgribende modellering af landskabet omkring slottet. På grund af sin position, rådede han over et stort antal soldater, som han lod opføre og bearbejde de mange dæmninger på stedet. Gårdsøen skulle forbedre slottets æstetiske placering i landskabet med et større vandspejl.
Vandstanden kan reguleres i den sydlige ende af søen, hvor en post/siel laver afløb til henholdsvis parkens vandfald og springvand. Søens største dybde er ca. to meter.