Vandets forløb

Terrænet som Gisselfeld ligger i, er bølgende og med store niveauforskelle – et godt grundlag for en naturlig forekomst af vand med kildespring, bæk og åløb og dræning af jorder. Landskabet nord for Gisselfeld ligger højt med flere søer og vandhuller – den største og dybeste sø er Sø Torup Sø. Mod syd falder landskabet mere eller mindre dramatisk på vej ned til Susåen. Vandet har samme kurs, startende i parkens høje, nordlige ende i Gårdsøen og løbende mod syd gennem Brede Sø og parkens mange damme. Gennemstrømning og vandfornyelse er nødvendigt for livet i søerne.

Big Map can't be displayed. This is almost always because JavaScript is turned off, or there are JavaScript errors on this page preventing the map script from running (check the browser console for error messages)