Det oprindelige landskab

Islandskabet

Gisselfeld Kloster ligger i et bølgende dødislandskab med talrige bakker og lavninger med søer. Landskabet opstod under Den Baltiske Is´ eller Weichel-istidens bortsmeltning for ca. 18.000 år siden. Det bølgende terræn gør området varieret og uforudsigeligt med forskellige jordkvaliteter og aflejringer af ler, sand, grus og sten. Sådan et landskab bliver derfor et godt grundlag for et kulturhistorisk herregårdsområde.

Landskabet umiddelbart omkring Gisselfeld spænder over et stort niveauspring på ca. 42 m, fra det højeste punkt på bakkekammen nord for Godset til Susåen syd for parken. Landskabet har, omkring år 1500, været overdrev med spredte moser og søer. Hvor Gårdsøen ligger i dag, var der på det tidspunkt blot et lille vandspejl i et sumpet område. Landskabet må have været godt i en forsvarssituation, for på et tidspunkt før 1541 – måske endda flere hundrede år før, blev det første Gislefaellae opført, hvor resterne af et fundament fra et forsvarstårn er fundet.