Søer & Damme

Karpedammenes tilbliven

Det store sølandskab omkring slottet blev ikke skabt på én dag. Før 1547 har landskabet været sumpet og egnet til placering af et forsvarsværk. Peder Oxe startede karpedriften på Gisselfeld i sin tid ved at udgrave og opdæmme landskabet, så de første søer blev skabt. Men ingen ændrede landskabet så radikalt som Feltherre Hans Schack, der besad Gisselfeld fra 1670-1676. Han husede en del soldater, som muliggjorde det store dæmningsarbejde, der modellerede landskabet, hvor et stort antal søer og damme blev grundlaget for en større karpedrift. Omkring år 1800 kom æstetikken i omgivelserne til at veje tungere end karpedriften, og landskabet blev organisk formet til at indgå i en landskabshave under den 2. overdirektør. Karperne har dog aldrig helt sluppet deres tag i Gisselfelds søer og en historisk produktion er nu igen at finde i søer og damme.