Information

Information:

Informationen i udstillingen i ”Fiskemesterhuset”, på hjemmesiden ”Gisselfeld-Karpe” og på Gisselfeld Karpe-app´en er hovedsageligt baseret på følgende kildemateriale:

”500 år i en dansk have – tusinder af hænders arbejde” af Annie Christensen, Rhodos 2004.
”Atlas over danske ferskvandsfisk” redaktion af Henrik Carl og Peter Rask Møller, 2012.
”Den sidste fiskerdreng på Gisselfeld” af Kaj Erling Dysted, Erindringer.
”Det romantiske landskabsbillede” af Kurt Sørensen, 1997.
”Karpedammene i Gisselfeld Park – Projekt Brødebæk”.
”Karper og karpedrift i Gråsten” af Preben Vagn Knudsen. Årsskrift 2006. Historisk forening for Graasten by og egn.
”Klostergartneren” af Christian A. Thomsen, Foreningen Danmarks Folkeminder 2000.

Alt information i udstilling, på hjemmeside og APP, inkl. billedmateriale – copyright Paradehusets Tegnestue.