Paradehuset

På dele af fundamentet af Peder Oxes tidligere forsvarsmur, blev Paradehuset opført i 1876 – et præmieret væksthus inddelt i tre klimazoner, som muliggør en varieret planteudstilling. Her står planter til ”parade” for sol og varme.

Igennem hele Gisselfelds lange historie har dyrkning af eksotiske og usædvanlige vækster spillet en central rolle i herregårdshavens udvikling. Mange af disse eksotiske planter fra middelhavslandene kunne ikke modstå det danske klima uden beskyttelse om vinteren. Allerede i begyndelsen af 1700-tallet opførte man et simpelt pommeranshus eller nærmere betegnet et orangeri – et overvintringssted for de sarte sydlandske planter.
Støbejernets fremkomst og den nye teknologi i 1800-tallet, gjorde det muligt at danne store glasflader og derved give planter bedre vækstbetingelser.
Efter de nyeste engelske forskrifter, blev der i 1876 opført et enestående hus efter arkitekt J. D. Herholdts tegninger, Paradehuset blev bygget i mursten, støbejern og glas. Huset er symmetrisk i sin opbygning og består af et toetages midterparti flankeret af enetages sidebygninger.

Facaden mod syd er udført i støbejern og glas som læner sig op mod en langsgående, muret væg af gule mursten, der reflekterer og absorberer solens stråler, og som danner overgang til den murede del af huset mod nord. Husets nordlige facade er italiensk inspireret og har oprindeligt haft fladt tag på de midterste rum. En fritstående skorsten stod i et tilhørende haveanlæg nord for huset. I 1898 ændrede man husets konstruktion ved at flytte skorstenen ind i bygningen.

Paradehuset blev fredet i 1979 og efter istandsættelsen i 2004 fik Paradehuset Europa Nostra diplom for nænsom renovering. Ud over en plantesamling indeholder Paradehuset en ”orangeributik”, der rummer en bred vifte af elementer til haven.

Læs mere om Paradehuset – orangeriet på Gisselfeld på www.paradehuset.dk