Fiskemesterhuset

Fiskemesterhuset i Gisselfeld Slotspark er et eksempel på Nyrops og Borchs arbejde med godsets bestående bygninger. Et tinghus fra Peder Oxes tid stod her, men blev, før 1875, erstattet med et landhus, til tjener og vægter. De gennemgående detaljer, som arkitektparret blev kendt for, fik den lille bygning integreret i parken og landskabet.

Fiskemesterhuset illustrerer mange af Nyrops genkendelige, arkitektoniske træk fra hans virke på Godset. Et typisk Gisselfeldhus kendetegnes, som Fiskemesterhuset, af synligt, rødmalet bindingsværkstømmer i en hvidkalket facade. Mørkegrønne småsprossede vinduer bryder bygningens flader.

Iøjefaldende er husenes vindskeder, der som træværket er rødmalede. Disse trækonstruktioner er ofte ført op over husets tagryg og afsluttet med ornamentik, typisk med dyremotiver – eller, som på Fiskemesterhuset, karpe!

De fleste landhuse fungerede som tjenesteboliger for godsets egne folk. I Nyrops tid blev folk boende i samme hus i nærmest en menneskealder. Nyrop tegnede stakitter og havelåge til nærhaven samt bænke og udbygninger så både hus og haven kunne fungere bedre for de ansatte. I haverne blev der plantet frugttræer og bærbuske.
”Fiskemesterhuset” i mange år var bolig for tjener og vægter. Gisselfelds sidste fiskemester boede udenfor parken i “Posthuset” – et hus tegnet af arkitekterne Nyrop og Borch.

Fiskemesterhuset blev renoveret i 2013/2014 og ligger smukt mellem to af parkens damme, Geddedam og Smededam. I dag fungerer huset som formidlingscenter for bl.a. Gisselfelds historiske karpedambrug.