Slottet

På slotsøen står den mægtige, trefløjede renæssanceborg – beskyttet af tykke mure med vægtergang, skoldehuller, skydeskår, tårne og voldgrav. Førhen var slottet kun forbundet til det omgivende land med en vindebro, som først i 1800-tallet blev erstattet af de broer vi ser i dag.

Sceneriet med den massive, stolte renæssanceborg omgivet af søer og en vid udsigt over et bølgende, sjællandsk guldalderlandskab, blev ikke skabt på én gang, men dannet over mange hundrede år. På en højtliggende bakkekam opførte Rigshofmester Peder Oxe et prægtigt hovedsæde i tidens stil. Det omfattende byggeri, påbegyndt i 1547, blev først færdigt ved Peder Oxes død i 1575. Før Oxes tid, har slottes vandige omgivelser set betydeligt anderledes ud. Der var betydeligt mindre vandspejl og mere eng og sumpet mose. For at få sit slot til at stå på en ø i et voldgravsanlæg, har et stort gravearbejde været nødvendigt. Den opgravede jord blev brugt til at skabe Hoveddæmningen, som gjorde at Gårdsøen blev skabt.
Gårdsøen blev udvidet betydeligt i 1670´erne under Feltherre Hans Schack.

Titlen ”Kloster” stammer tilbage fra 1701, hvor daværende ejer af Gisselfeld, Christian Gyldenløve, testamenterede, at Gisselfeld skulle overgå fra privateje til kloster, hvor adelige jomfruer og en abbedisse skulle tilknyttes. Planen blev dog aldrig gennemført, men navnet – Gisselfeld Kloster – har knyttet sig til stedet lige siden.
Efter Gyldenløve, overgik klosteret til en stiftelse, og er siden ledet og drevet af Gyldenløves efterkommere under titlen Overdirektør. Den første i rækken blev barnebarnet Frederik Christian Danneskiold-Samsøe. Den nuværende overdirektør er den 12. i rækken, Helene Danneskiold-Samsøe.

Slottet er på ca. 1500 m2 pr etage med fire etager i alt. Ud af slottets 100 værelser, er kun 68 møblerede. Et fremtrædende porttårn står centralt i hovedbygningen og rummer hovedporten til slottets indgang samt indergård.
Mod øst ligger en bindingsværksbygning, der skaber forbindelse til den nordligste bygningskrop og som husede kareter samt køkken. Sidst opførte tilbygning blev bygningen mod vest, som skulle huse automobiler.

Hovedbygningen blev renoveret i 1869 ved arkitekt Herholdt, og igen i 1914/15 ved arkitekt Martin Borch.

Læs mere om slottet på www.gisselfeld-kloster.dk